Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P.

Η E.S.P.ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1993 και υπήρξε η πρώτη σχολή στη Βόρειο Ελλάδα με αποκλειστικό αντικείμενο τη Φωτογραφία. Από το 2003 λειτουργεί ως Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ) E.S.P. υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και ακολουθεί το καθορισμένο από την Γ.Γ.Δ.Β.Μ. πρόγραμμα.
Mε την απόκτηση του αναγνωρισμένου διπλώματος, ο απόφοιτος του ΙΕΚ E.S.P. έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).
Οι καταρτιζόμενοι του Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P. δικαιούνται αναβολή στράτευσης.
Το πρόγραμμα σπουδών του Ι.Ι.Ε.ΚE.S.P. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και αισθητικής. Το γεγονός αποδεικνύεται με την γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας και την συμμετοχή τους σε διεθνείς φωτογραφικές διοργανώσεις όπως το AthensPhotofestival του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας και την Photobiennale του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα η δημιουργική πορεία των σπουδαστών μας παρουσιάζεται στην καθιερωμένη ετήσια έκθεση του ΙΕΚ στην γκαλερί E.S.P.