Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων

Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Ο σπουδαστής εισάγεται στην γραφιστική μέσω των μαθημάτων: Xρώμα Γραφικών Τεχνών, Σχέδιο-Χρώμα-Σκίτσο, Τεχνολογία παραγωγής Εντύπου & Πολυμέσων, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα, Ηλεκτρονική Επεξεργασία εικόνας, Ηλεκτρονική Επεξεργασία Μακέτας, Ηλεκτρονική Επεξεργασία Σελίδας, Σχεδιασμός - ανάπτυξη ιστοσελίδων, Γραφιστική για τα πολυμέσα, Γραφιστική, Ιστορία Τέχνης, Διαθεματική Εργασία.
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις του γραφιστικού επαγγέλματος διδάσκουμε επιπλέον κορυφαία λογισμικά στo Graphic Design, ψηφιακής επεξεργασίας φωτογραφίας & videoediting.